Archive for category VBA

Etki alanına makine ekleme ve işlemi loglama WScript/VBS kullanarak

Etki alanına makine ekleme ve işlemi loglama WScript/VBS kullanarak Paramater 1 = Etki alanı(FQDN) Paramater 2 = kullanıcı Paramater 3 = Şifre Paramater 4 = OU / Organization Unit On Error Resume Next ‘ Get a Temp Folder for Log file Set objShell = CreateObject(“Wscript.Shell”) TempDir = objShell.ExpandEnvironmentStrings(“%temp%”) Set objShell = nothing ‘ Set these […]

Leave a comment

Search,Enable or Disable user/computer accounts in Active Directory over Web page (LDAP ASP)

through this code/ASP in below/file, you can search users,computers, printers and other objects in Active directory over web page, as a result of this search, you can get object’s location in AD. You can enable and disable the user/computer accounts of this page in Active Directory. Also You’ll able to move accounts into a Organization […]

,

Leave a comment

Web’ten Active Directory’deki Kullanıcı ve Bilgisayar hesaplarını Enable/Disable yapılması (ASP ile)

Aşağıda ve linkte bulunan asp kodları/dosyası ile, Active Directory’deki kullanıcı ve bilgisayar hesapları arasında arama yapabilir, nesnelerin Active Directory içerisindeki yerini öğrenebilir ve kullanıcı ve bilgisayar hesaplarını kapatıp açabilirsiniz. Kapatılan kulanıcı ve bilgisayar hesaplarını istediğiniz OU’da toplayabilir veya açtıklarınızı istediğiniz OU ya taşıyabilirsiniz. Bu ASP dosyasını çalışabilmesi yayınladığınız web sitesi için IIS yapılacak tek ayar […]

,

1 Comment

Windows İşletim sistemi bilgilerinin logon esnasında toplanması.

Aşağıdaki windows script (*.vbs) Windows200/XP/VISTA/7/2003/2008 işletim sistemlerinde çalışmaktadır, bilgisayar hakkındaki bilgileri text dosyası olarak önce kullanıcının temp klasörüne sonrada (istenir ise) network üzerinde ki kaynağa (smb) söz konusu text dosyasını kopyalayabilmektedir.   Bu script ile toplayabileceğiniz bilgilerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.   Bilgisayar adı, Boot zamanı, Makine tipi, kullanıcı adı, local admin group üyeleri, OS bilgileri […]

,

Leave a comment

Active Directory’deki Bilgisayar hesaplarının en son Logon zamanının alınması/listelenmesi (VBA, windows script)

Geçtiğimiz hafta, Active Diretory’de aktif olmayan (kullanılmayan) bilgisayar hesaplarının listesine ihtiyacım oldu. Bu bilgiyi Active Directory’den almak için çeşitli yollar kullanabilirdim fakat bunların bir çoğu oldukça meşakatli. İnternette bu işlem için çeşitli Windows Script’ler var, ama hangisini ve nasıl kullancağım ? Üstelik elde ettiğim sonuçları text yada csv dosyasına nasıl aktaracağım ? Sonuç olarak aşağıda […]

, , ,

3 Comments

Getting Last Logon time for Computers in Domain as list with VBA (windows script)

Last week, I need to find how many inactive computers in our Active Directory with computers name and last logon date. I can use this info various way after gather from our Active Directory. There are lot of scripts about it in Internet but problem is which one should I use and how to! Also […]

, ,

2 Comments