Archive for category Microsoft

Etki alanına makine ekleme ve işlemi loglama WScript/VBS kullanarak

Etki alanına makine ekleme ve işlemi loglama WScript/VBS kullanarak Paramater 1 = Etki alanı(FQDN) Paramater 2 = kullanıcı Paramater 3 = Şifre Paramater 4 = OU / Organization Unit On Error Resume Next ‘ Get a Temp Folder for Log file Set objShell = CreateObject(“Wscript.Shell”) TempDir = objShell.ExpandEnvironmentStrings(“%temp%”) Set objShell = nothing ‘ Set these […]

Leave a comment

Joining a Computer to the Domain with WScript/VBS (paramaters) and logging

Joining a Computer to the Domain with WScript (paramaters) Paramater 1 = Domain (FQDN) Paramater 2 = User Paramater 3 = Password Paramater 4 = OU / Organization Unit On Error Resume Next ‘ Get a Temp Folder for Log file Set objShell = CreateObject(“Wscript.Shell”) TempDir = objShell.ExpandEnvironmentStrings(“%temp%”) Set objShell = nothing ‘ Set these […]

1 Comment

Windows 8 secure boot could complicate Linux installs

Windows 8 and new hardware features are bringing many changes to the PC world: one of them has Linux users worried about their ability to run the open source operating system on hardware designed for Windows. Systems with a “Designed for Windows 8” logo must ship with UEFI secure booting enabled, which is likely to […]

Leave a comment

Guest Operating System issue about Windows 8 on VMware products (ESXi 5.0 and Workstation 8.0.0 build-471780)

Guest Operating System issue about Windows 8 on VMware products (VMware ESXi 5.0 and VMware Workstation 8.0.0 build-471780)   Yesterday, I just want to test new operationg system Windows 8 on my virtualization platform. But It’s almost nightmare for me this test.   Because I want to select Windows 8 version on Guest Operation system […]

1 Comment

Search,Enable or Disable user/computer accounts in Active Directory over Web page (LDAP ASP)

through this code/ASP in below/file, you can search users,computers, printers and other objects in Active directory over web page, as a result of this search, you can get object’s location in AD. You can enable and disable the user/computer accounts of this page in Active Directory. Also You’ll able to move accounts into a Organization […]

,

Leave a comment

Web’ten Active Directory’deki Kullanıcı ve Bilgisayar hesaplarını Enable/Disable yapılması (ASP ile)

Aşağıda ve linkte bulunan asp kodları/dosyası ile, Active Directory’deki kullanıcı ve bilgisayar hesapları arasında arama yapabilir, nesnelerin Active Directory içerisindeki yerini öğrenebilir ve kullanıcı ve bilgisayar hesaplarını kapatıp açabilirsiniz. Kapatılan kulanıcı ve bilgisayar hesaplarını istediğiniz OU’da toplayabilir veya açtıklarınızı istediğiniz OU ya taşıyabilirsiniz. Bu ASP dosyasını çalışabilmesi yayınladığınız web sitesi için IIS yapılacak tek ayar […]

,

1 Comment

Windows İşletim sistemi bilgilerinin logon esnasında toplanması.

Aşağıdaki windows script (*.vbs) Windows200/XP/VISTA/7/2003/2008 işletim sistemlerinde çalışmaktadır, bilgisayar hakkındaki bilgileri text dosyası olarak önce kullanıcının temp klasörüne sonrada (istenir ise) network üzerinde ki kaynağa (smb) söz konusu text dosyasını kopyalayabilmektedir.   Bu script ile toplayabileceğiniz bilgilerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.   Bilgisayar adı, Boot zamanı, Makine tipi, kullanıcı adı, local admin group üyeleri, OS bilgileri […]

,

Leave a comment